Sikkerhed/GDPR

Webshoppen er fuldt ud sikker at handle på. Vi benytter en sikker betalingsløsning (Quickpay), så dine kreditkortoplysninger er beskyttede og krypterede. Beløbet på din ordre bliver først trukket fra din bankkonto, når ordren er sendt.
Hvis du har valgt AFHENTNING gør vi opmærksom på, at ordren faktureres og beløbet vil blive trukket på din konto når din ordre er klarmeldt til afhentning.

 

 

POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
LÆS DENNE POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OMHYGGELIGT, INDEN DU BRUGER DETTE WEBSTED

Hos billigkoste.dk respekterer vi dine personlige oplysninger, og derfor er vi forpligtet til at beskytte oplysninger, som vi indsamler, bruger og/eller har adgang til, og som identificerer eller kan identificere en person (”personlige oplysninger”).

Dette websted, billigkoste.dk, udbydes og kontrolleres af Kappers Agentur, hvis hjemsted er beliggende på adressen Albuen 28, 6000 Kolding DK (i det følgende kaldet ”vi”, ”os” og ”vores”).

Med denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger ønsker vi at sikre, at du modtager tilstrækkelige oplysninger om, hvordan vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger, herunder oplysninger, som vi er forpligtet til at informere dig om i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, bl.a. Forordning (EU) 2016/679, den generelle forordning om databeskyttelse (”GDPR”).

Dine kommentarer og tilbagemeldinger er altid velkomne.

• 1. VORES KONTAKTOPLYSNINGER
Den dataansvarlige, der er ansvarlig for at behandle de personlige oplysninger, der er nævnt heri, er Kappers Agentur, hvis hjemsted er beliggende på adressen Albuen 28, DK-6000 Kolding, medmindre andet er angivet heri.
2. SÅDAN BRUGER VI COOKIES OG DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
Når du interagerer med os, indsamler vi personlige oplysninger om dig, som vi bruger til forskellige formål, f.eks. til at drive dette websted, give dig mulighed for at benytte vores forskellige tjenester, herunder vores onlineshop, tilmelde dig nyhedsbreve, oprette konti hos os, kontakte vores kundeservicerepræsentanter osv. Vi bruger også dine personlige oplysninger til at vurdere dine personlige interesser og præferencer, så vi kan tilpasse dine oplevelser på webstedet til dig og forbedre vores tjenester samt tilbyde dig tjenester, der bedre matcher dine interesser og præferencer.

Hvis du bliver bedt om at afgive oplysninger, vælger du selv, om du vil give sådanne oplysninger. Oplysningerne kan dog være obligatoriske af lovgivningsmæssige, kontraktlige eller praktiske årsager. Vi angiver altid tydeligt, om oplysningerne er obligatoriske. Hvis du afstår fra at give oplysninger, som vi anser for obligatoriske, kan vi muligvis ikke levere de tjenester, du har anmodet om (f.eks. tilmelding til nyhedsbrev, oprettelse af en konto eller gennemførelse af et køb i vores onlineshop osv.).

For at kunne tilpasse vores tjenester og kommunikation til dig og løbende forbedre dem, f.eks. via vores nyhedsbreve, kan vi en gang imellem bede dig om oplysninger om dine personlige interesser, demografiske oplysninger eller din erfaring med vores produkter og tjenester. Det er altid frivilligt at give disse ekstra oplysninger, men vi værdsætter din vilje til at give os dem.

Hvordan vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger afhænger af, hvordan du interagerer med os, og hvilke tjenester du benytter dig af.

Vi vil bestræbe os på at beskytte de personlige oplysninger, vi har i vores varetægt og kontrollerer, og derfor har vi implementeret, hvad vi mener er hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse.

• 3. SÅDAN DELER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER MED ANDRE
For at kunne stille vores tjenester til rådighed for dig, levere de ønskede tjenester og den ønskede support til dig og generelt drive vores virksomhed, er det nødvendigt, at vi deler og overdrager dine personlige oplysninger til andre associerede tredjeparter, f.eks. it-leverandører, marketingbureauer, logistiktjenesteudbydere, betalingstjenesteudbydere osv.

Vi bekræfter, at vi ikke vil sælge eller udleje dine personlige oplysninger til tredjeparter, så de kan bruge dem til deres egen direkte markedsføring, medmindre vi har indhentet dit samtykke til at gøre dette.

Hvis vi anvender databehandlerer til at behandle dine personlige oplysninger på vores vegne, stiller vi krav til dem om, at de kun behandler dine personlige oplysninger i henhold til vores anvisninger. Vi kræver også, at databehandlerne indgår relevante kontrakter, som stiller tilstrækkelig garanti for, at de træffer hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så databehandlingen opfylder kravene i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, og sikrer en behørig beskyttelse af dine rettigheder.

I tilfælde, hvor vi deler dine personlige oplysninger med tredjeparter, som ikke fungerer som databehandler i henhold til vores anvisninger, men som uafhængige dataansvarlige, gør vi vores bedste for at sikre, at de er pålidelige og har truffet hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger og giver os klare forpligtende tilsagn om, at de overholder gældende databeskyttelseslovgivning og ikke anvender de personlige oplysninger, som de har modtaget fra os, til andre formål end at levere de aftalte tjenester og gennemføre statistiske analyser på en anonymiseret måde.

• 4. SÅDAN OPBEVARER OG SLETTER VI DINE OPLYSNINGER
Dine personlige oplysninger bliver opbevaret af os i en form, der kun gør det muligt at identificere dig så længe, det er nødvendigt til de formål, som de personlige oplysninger er indsamlet og retsmæssigt behandlet til. Dette indebærer, at vi opbevarer og behandler dine personlige oplysninger, så længe vi leverer tjenester til dig, og også opbevarer dem efterfølgende, så længe det kræves for at afgøre eventuelle tvister, som måtte være rejst efterfølgende, eller så længe loven på anden måde foreskriver. Derefter vil vi enten slette dine personlige oplysninger eller anonymisere dem, så de ikke længere kan bruges til at identificere dig.

Vi sletter oplysninger, som efter vores rimelige vurdering anses for at være unøjagtige eller forældede på grund af den tid, der er gået, siden de blev indsamlet, eller på grund af andre oplysninger, som vi er i besiddelse af.

Hvis du skriftligt anmoder om det, sletter eller anonymiserer vi også dine personlige oplysninger uden ugrundet ophold, medmindre vi har en gyldig juridisk grund til fortsat at beholde dine personlige oplysninger. Se også AFSNIT 5 (DINE RETTIGHEDER, OG HVORDAN DU TRÆKKER SAMTYKKER TILBAGE OG AFMELDER).

• 5. DINE RETTIGHEDER, OG HVORDAN DU TRÆKKER SAMTYKKER TILBAGE OG AFMELDER
Du har visse rettigheder i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning. Nogle af rettighederne er ret komplekse og omfatter undtagelser. Derfor anbefales du at læse relevante love og retningslinjer fra regeludstedende myndigheder for at få en fyldestgørende forklaring på disse rettigheder. Du kan dog finde en oversigt over dine rettigheder ved læse nedenstående afsnit.

RET TIL INDSIGT
Du har ret til at få bekræftet, om dine personlige oplysninger behandles af os. Desuden har du ret til at få detaljerede oplysninger om de personlige oplysninger, der opbevares, og hvordan de behandles af os, og under visse omstændigheder har du ret til at få en kopi af disse personlige oplysninger.

RET TIL BEREGTIGELSE
Du har ret til at få korrigeret unøjagtige personlige oplysninger og at gøre ufuldstændige personlige oplysninger fuldstændige, idet der tages højde for formålet med behandlingen.
RET TIL SLETNING
I nogle tilfælde har du ret til at få slettet dine personlige oplysninger uden ugrundet ophold. Disse omstændigheder kan eksempelvis være, at i) de personlige oplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, de er indsamlet eller behandlet til; ii) du trækker dit samtykke til indholdsbaseret behandling tilbage; iii) behandlingen har direkte markedsføringsformål, og iv) de personlige oplysninger er behandlet ulovligt. Der er dog visse generelle undtagelser til retten til at slette. Disse generelle undtagelser omfatter tilfælde, hvor behandling er nødvendig; i) udøvelse af ytringsfriheden og informationsfriheden; ii) overholdelse af juridiske forpligtelser; eller iii) tilfælde, hvor der stilles retskrav, retskrav gøres gældende, eller retskrav forsvares.

RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING
I nogle tilfælde har du ret til at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger. Hvis behandlingen er blevet begrænset, kan vi fortsat opbevare dine personlige oplysninger. Vi vil dog kun behandle dem i) med dit samtykke; ii) i tilfælde, hvor der stilles retskrav, retskrav gøres gældende, eller retskrav forsvares; iii) til beskyttelse af en anden naturlig eller juridisk persons rettigheder; eller iv) af årsager, der vedrører vigtige offentlige interesser.

RET TIL DATAPORTABILITET
I det omfang det juridiske grundlag for behandlingen er dit samtykke, og sådan behandling udføres automatisk, har du ret til at modtage personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format. Denne ret gælder dog ikke, hvis den påvirker andres rettigheder og frihed negativt.

RET TIL INDSIGELSE
Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personlige oplysninger begrundet i din særlige situation, men kun i det omfang, at det juridiske grundlag for behandlingen er, at den er nødvendig for i) udførelsen af en opgave, som udføres i den offentlige interesse, eller udøvelsen af en offentlig myndighed, som er overdraget til Kappers Agentur; eller ii) formålet med legitime interesser, som vi eller en tredjepart forfølger. I sådanne tilfælde vil vi ophøre med at behandle de personlige oplysninger, medmindre vi kan fremvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihed, eller behandlingen sker i forbindelse med, at der stilles retskrav, at retskrav gøres gældende, eller at retskrav forsvares.

Du har også ret til at gøre indsigelser mod vores behandling af dine personlige oplysninger til direkte markedsføringsformål (herunder profilering til direkte markedsføringsformål). Hvis du gør en sådan indsigelse, ophører vi med at behandle dine personlige oplysninger til dette formål.

RET TIL AT TRÆKKE DIT SAMTYKKE TILBAGE
I det omfang, at det juridiske grundlag for behandlingen er dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage.

Hvis du trækker et samtykke tilbage, ophører vi med at behandle dine personlige oplysninger, medmindre og i det omfang fortsat behandling er tilladt eller påkrævet i henhold til gældende bestemmelser for personlige oplysninger eller andre gældende love og bestemmelser. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det under ingen omstændigheder påvirke lovligheden af behandling i henhold til samtykket forud for tilbagetrækningen.

Hvis du undlader at give påkrævede samtykker eller senere trækker samtykket tilbage, kan det medføre, at du muligvis ikke kan benytte dig af nogle af de tilbudte tjenester fra os.
• 5.8 THE RIGHT TO COMPLAINT TO DATA PROTECTION SUPERVISORY AUTHORITY
Du kan altid indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed for databeskyttelse. Tilsynsmyndigheden for databeskyttelse i Danmark er

Datatilsynet,
Borgergade 28,5.,
1300 København K,
Danmark
www.datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

• 6. LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER
Vi angiver muligvis links til tredjepartswebsteder. Vi har ikke kontrol over disse websteder og kan derfor ikke påtage os ansvaret for de pågældende tredjeparters adfærd. Inden du afgiver dine personlige oplysninger på et andet websted, anbefaler vi, at du læser vilkårene og betingelserne for brug af det pågældende websted og dets politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
• 7. ÆNDRINGER TIL DENNE POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at tilføje, ændre eller fjerne dele af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger i fremtiden for at sikre, at oplysningerne heri udgør relevant og tilstrækkelig information om vores indsamling og behandling af dine personlige oplysninger.

Du finder altid den seneste version af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på BILLIGKOSTE.DK

Hvis du har indvilliget i at modtage nyhedsbreve og andre oplysninger fra os, informerer vi dig også direkte om opdateringer til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger via e-mail.

Vi bruger klarna til vores checkout for at kunne give den bedste service til vores kunder. Det betyder at vi overleverer nødvendige personlige data om vor kunder, når de bruger Klarna som betalingsudbyder. Vi overdrager kun kontakt og ordreinformationer til klarna når en ordre er kørt igennem. Årsagen herom, er så Klarna har de nødvendige oplysninger, så betalingen kan opdeles eller udskydes. Din personlige data er overført og behandlet i tråd med Klarna egen privatlivspolitik.